หนังสือป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา….

อ่านต่อ
คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านสัตว์

>>ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ
การลงพื้นที่ประสานงานและเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 12-24 กันยายน 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ…

อ่านต่อ
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐาน ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อขอ ข้อมูลสำหรับเป็นแนวทางในการคัดเลือก พื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลฯ ปี 2562

วันที่ 3-8 กันยายน 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ …

อ่านต่อ
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อประสานงานและเตรียมความพร้อมจัดทำแผนการดำเนินงานในปี 2562

วันที่ 21-26 สิงหาคม 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย
ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายฯและคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่….

อ่านต่อ
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 7

วันที่ 5-11 สิงหาคม 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย
นางสุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายฯ และคณะทำงาน ร่วมกับ….

อ่านต่อ
นิทรรศการงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560

กรมป่าไม้ โดยส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิตชุมชน ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา”

อ่านต่อ
งานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความ หลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ดร. สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นายเธียรวิชญ์ มูสิกะวงศ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นว.1 (แม่กะสี) เจ้าหน้าที่จากส่วนความหลากหลายฯ…..

อ่านต่อ
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐาน ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 6

วันที่ 7-19 มิถุนายน 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย…..

อ่านต่อ
กรมป่าไม้ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทาง ชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560

กรมป่าไม้ โดยส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการหัวข้อ “ความหลากหลายมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด”

อ่านต่อ
ข่าวล่าสุด
เอกสารเผยแพร่
แสดงความคิดเห็น
  • Polls

    คุณคิดอย่างไรกับการใช้งานเว็บไซต์นี้

    View Results

    Loading ... Loading ...