การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐาน ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 6

วันที่ 7-19 มิถุนายน 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย…..

อ่านต่อ
กรมป่าไม้ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทาง ชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560

กรมป่าไม้ โดยส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการหัวข้อ “ความหลากหลายมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด”

อ่านต่อ
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำ ฐานข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 5

วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ และคณะทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 (หาดไคร้) และอาสาสมัครชุมชน…….

อ่านต่อ
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำ ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4

วันที่ 18-30 เมษายน 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ และคณะทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 (หาดไคร้) และอาสาสมัครชุมชนจาก 4 หมู่บ้าน…….

อ่านต่อ
งาน BIOFIN DAY

ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมงาน BIOFIN DAY……..

อ่านต่อ
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อประเมินมูลค่า การพึ่งพิงทรัพยากรความหลากหลายทาง ชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา

วันที่ 19-25 มีนาคม 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะทำงาน ……..

อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาด้านความหลากหลายทาง ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559…

อ่านต่อ
อบรมให้ความรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)

ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้…

อ่านต่อ
การลงพื้นที่เตรียมการประเมินมูลค่า การพึ่งพิงทรัพยากรความหลากหลาย ทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ….

อ่านต่อ
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐาน ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3

วันที่ 14-26 กุมภาพันธ์ 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นางสุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายฯ และคณะทำงาน ….

อ่านต่อ
ข่าวล่าสุด
เอกสารเผยแพร่
แสดงความคิดเห็น
  • Polls

    คุณคิดอย่างไรกับการใช้งานเว็บไซต์นี้

    View Results

    Loading ... Loading ...