ร่วมงาน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั่วไทย รวมไว้ในที่เดียว”

วันที่ 10 สิงหาคา 2563 ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้เข้าร่วมงาน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั่วไทย รวมไว้ในที่เดียว” …

อ่านต่อ
นิทรรศการ Siam Paragon Bangkok Royal Orchid 2020 : The Pride of Siam

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 กรมป่าไม้ โดยส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้เข้าร่วมนิทรรศการงานเทิดพระเกียรติ Siam Paragon Bangkok Royal Orchid 2020 : The Pride of Siam…

อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561…

อ่านต่อ
ต้อนรับอาจารย์เข้านิเทศก์การฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รศ.ดร.อำมร อินทร์สังข์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้าพบ นายขวัญชัย เจริญกรุง ผู้อำนวยการส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้….

อ่านต่อ
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่4

วันที่ 13-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้จัดกิจกรรมสะท้อนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพคืนแก่ชุมชนบ้านน้ำราด จ.สุราษฎร์ธานี และสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกาโหรดและป่าคลองหิน เขตท่าปอมคลองสองน้ำ จ.กระบี่

อ่านต่อ
ดอกไม้กับแมลงนักผสมเกสร

ดอกไม้ต่างๆพร้อมใจกันบานต้อนรับการมาเยือนของแมลงตามฤดูกาล
ดอกพวงครามเองก็เช่นกัน
มาฟังเรื่องราวของของดอกพวงครามและแมลงภู่กัน…

อ่านต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี…

อ่านต่อ
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่3

วันที่ 15-21 มีนาคม พ.ศ.2563 ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ลงสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกาโหรดและป่าคลองหิน เพื่อสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่

อ่านต่อ
วิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการตัดแต่งต้นไม้ในเมือง ครั้งที่ 5

ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการตัดแต่งต้นไม้ในเมือง ซึ่งจัดโดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครในวันที่ 20 มีนาคม 2563

อ่านต่อ
วิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการตัดแต่งต้นไม้ในเมือง ครั้งที่ 4

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการตัดแต่งต้นไม้ในเมือง ซึ่งจัดโดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ สวนหลวง ร.9…

อ่านต่อ
ข่าวล่าสุด
เอกสารเผยแพร่
แสดงความคิดเห็น
  • Polls

    คุณคิดอย่างไรกับการใช้งานเว็บไซต์นี้

    View Results

    Loading ... Loading ...