นิทรรศการงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560

กรมป่าไม้ โดยส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิตชุมชน ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา”

อ่านต่อ
งานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความ หลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ดร. สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นายเธียรวิชญ์ มูสิกะวงศ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นว.1 (แม่กะสี) เจ้าหน้าที่จากส่วนความหลากหลายฯ…..

อ่านต่อ
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐาน ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 6

วันที่ 7-19 มิถุนายน 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย…..

อ่านต่อ
กรมป่าไม้ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทาง ชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560

กรมป่าไม้ โดยส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการหัวข้อ “ความหลากหลายมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด”

อ่านต่อ
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำ ฐานข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 5

วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ และคณะทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 (หาดไคร้) และอาสาสมัครชุมชน…….

อ่านต่อ
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำ ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4

วันที่ 18-30 เมษายน 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ และคณะทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 (หาดไคร้) และอาสาสมัครชุมชนจาก 4 หมู่บ้าน…….

อ่านต่อ
งาน BIOFIN DAY

ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมงาน BIOFIN DAY……..

อ่านต่อ
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อประเมินมูลค่า การพึ่งพิงทรัพยากรความหลากหลายทาง ชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา

วันที่ 19-25 มีนาคม 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะทำงาน ……..

อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาด้านความหลากหลายทาง ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559…

อ่านต่อ
อบรมให้ความรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)

ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้…

อ่านต่อ
ข่าวล่าสุด
เอกสารเผยแพร่
แสดงความคิดเห็น
  • Polls

    คุณคิดอย่างไรกับการใช้งานเว็บไซต์นี้

    View Results

    Loading ... Loading ...