The Hottest Porn Videos Online mecum.porn Quality porns videos Free indian porn tube videos indiansexmovies.mobi hot indian women watch online
ข่าวกิจกรรม
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการวิจัยของส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ โดยนางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และคณะนักวิจัยได้ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์เพื่อปฏิบัติงานโครงการ…

๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ในท้องที่จังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฏร์ธานี วันที่ 21-25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

วันที่ 21-25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ มอบหมายให้นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และคณะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดระนอง บริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านบุรีรัมย์ ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เพื่อประสานงานและเตรียมความพร้อมในการเข้าสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด…

๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรม 5 ส

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการส่วนวิจัยความหลากหลายฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรม 5 ส สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ …

ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814