เรื่องเล่าจากพื้นที่
รอยริ้นที่ยังไม่สิ้นความคัน

มาทำความรู้จักกับแมลงตัวนิดที่มีฤทธิ์ไม่น้อย ในเรื่องราวจากการทำงานในพื้นที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันที่…รอยริ้นที่ยังไม่สิ้นความคัน

เดินชมเพิงผา มองหา…นกกระทาสองเดือย

มาร่วมมองหาเจ้าของเสียงร้อง “วี้ด-วี้ด” ที่ดังอยู่ในป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี กันที่ เดินชมเพิงผา มองหา…นกกระทาสองเดือย

น้ำชุบ…ผักเหนาะ

เพราะความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเรื่องใกล้ตัว ไม่จำเป็นต้องเข้าไปค้นหาแต่เพียงในป่าเท่านั้น วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับความหลากหลายของพืชในสำรับอาหารกันที่ น้ำชุบ…ผักเหนาะ

รู้ยัง…เราร้ายนะ

การเดินป่าเพื่อสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละครั้ง มักมีเรื่องราวน่าสนใจซุกซ่อนไว้รายทางอยู่เสมอ ครั้งนี้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็มีเรื่องราวน่ารู้มาให้ติดตามกันใน รู้ยัง…เราร้ายนะ

แมลงปอปีกบาง

พบกับความสวยงามของเหล่าแมลงปอปีกบางที่พบได้ทั่วไปในทุกพื้นที่ แต่นอกจากความสวยงามแล้วแมลงปอยังมีประโยชน์อะไรอีกบ้างนะ…

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814