เรื่องเล่าจากพื้นที่
มดแดง…แมลงสร้างอาหาร

ในยุคที่มนุษย์เริ่มหันมาสนใจอาหารเพื่อสุขภาพ ไข่มดแดง ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คนนิยมมาทำอาหาร ด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่มีโปรตีนสูง ไขมันและแคลอรี่น้อย ได้มาจากธรรมชาติ แต่ก่อนจะได้มาซึ่งไข่มดแดงจะต้องผ่านอะไรมาบ้างนะ…

นก(ช่าง)เย็บผ้า

พบกับเรื่องราวน่ารักๆ ที่บ่งบอกถึงความประณีตของคู่รัก นกกระจิบธรรมดา ในการถักทอสร้างรังรักได้ใน นก(ช่าง)เย็บผ้า เรื่องเล่าจากพื้นที่บ้านทุ่งยาว จังหวัดลำพูน….

หมกไข่จักจั่น หรือไข่จ้า

แม้จุดประสงค์หลักคือการสำรวจชนิดพันธุ์ แต่ที่ได้มากกว่าชนิดพันธุ์คือการได้เรียนรู้วิถีชีวิตในการหาอาหารของชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆ ป่า ซึ่งใช้ประโยชน์จากการหาเก็บ หากินกันมาช้านานแล้ว มาดูกันว่าเมนูหมกไข่จ้าจะเป็นอาหารประเภทไหนกัน……

สายสัมพันธ์ที่ชายขอบ(ป่า)

เพราะทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงกัน จึงเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ชายขอบป่า…

เสือล่อปู

เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามารบกวนภายในรู เจ้าปูนามันจะมีวิธีจัดการหรือรับมือกับศัตรูที่เข้ามารบกวนมันอย่างไรบ้างนะ….

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814