เรื่องเล่าจากพื้นที่
น้ำมีค่า…แมลงมีคุณ

พบกับสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่สามารถเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำได้ในเรื่องเล่าจากพื้นที่ น้ำมีค่า…แมลงมีคุณ

เจ้าป่า…นักล่าในยามราตรี

แม้ในอดีตจะอยู่ในสถานะผู้ล่า แต่ปัจจุบันในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปก็ทำให้ผู้ล่ากลายมาเป็นผู้ถูกล่าเสียเอง ติดตามเรื่องเล่าของเจ้าป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดได้ใน…”เจ้าป่า” นักล่าในยามราตรี

รอยริ้นที่ยังไม่สิ้นความคัน

มาทำความรู้จักกับแมลงตัวนิดที่มีฤทธิ์ไม่น้อย ในเรื่องราวจากการทำงานในพื้นที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันที่…รอยริ้นที่ยังไม่สิ้นความคัน

เดินชมเพิงผา มองหา…นกกระทาสองเดือย

มาร่วมมองหาเจ้าของเสียงร้อง “วี้ด-วี้ด” ที่ดังอยู่ในป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี กันที่ เดินชมเพิงผา มองหา…นกกระทาสองเดือย

น้ำชุบ…ผักเหนาะ

เพราะความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเรื่องใกล้ตัว ไม่จำเป็นต้องเข้าไปค้นหาแต่เพียงในป่าเท่านั้น วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับความหลากหลายของพืชในสำรับอาหารกันที่ น้ำชุบ…ผักเหนาะ

ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814