นิทรรศการ Siam Paragon Bangkok Royal Orchid 2020 : The Pride of Siam

……….วันที่ 6 สิงหาคม 2563 กรมป่าไม้ โดยส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้เข้าร่วมนิทรรศการงานเทิดพระเกียรติ Siam Paragon Bangkok Royal Orchid 2020 : The Pride of Siam ภายใต้แนวคิด ทั่วหล้า เทิดไท้ ถวายใจสดุดี เนื่องในมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา ระหว่างวันที่ 6-12 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. – 21.00 น. ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

……….ในงานนี้มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยในนิทรรศการของกรมป่าไม้ มีการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันไฟป่า การแจกกล้าไม้ฟรีให้กับผู้สนใจ และส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ยังได้ร่วมแจกหนังสือความหลากหลายทางชีวภาพกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีเนื้อหาข้อมูลองค์ความรู้และคุณค่าความหลากหลายของผืนป่า เผยแพร่ให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการด้วย

บรรยากาศการเปิดงานและนิทรรศการในส่วนของกรมป่าไม้

บรรยากาศการแจกหนังสือแก่ผู้สนใจ

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]