ร่วมงาน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั่วไทย รวมไว้ในที่เดียว”

……….วันที่ 10 สิงหาคา 2563 ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้เข้าร่วมงาน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั่วไทย รวมไว้ในที่เดียว” ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสืบสานงานผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่าของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ รวมถึงเพิ่มช่องทางจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ โอทอป (OTOP)  โดยมีชุมชนท่องเที่ยง OTOP นวัตวิถี ระดับ A จำนวน 76 ชุมชนร่วมนำเสนอบริการสินค้าชุมชน ระหว่างวันที่ 8 – 16 สิงหาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

……….ในงานนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการจากชุมชนบ้านน้ำราด ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี หนึ่งในชุมชนที่ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้เข้าไปร่วมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและมีการคืนข้อมูลการสำรวจสู่ชุมชน โดยชุมชนสามารถนำไปวางแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสร้างความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น   จนกระทั่งได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มาร่วมในงาน ในครั้งนี้

บรรยากาศภายในงาน

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]