แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ใหม่ของส่วนวิจับความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ เป็น https://www.forest.go.th/fbd/

เข้าชมเว็บไซต์ใหม่ได้ที่ https://www.forest.go.th/fbd/

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]