การทำไม้กวาด บ้านท่าทองแดง จากวัชพืช กลายมาเป็นสินค้าเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

ฉบับที่ 4 เดือน มิถุนายน 2553 ป่าประดาง -วังเจ้า จังหวัดตาก
สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้


ไม้กวาด เป็นอุปกรณ์ที่แต่ละครอบครัวมีความจำเป็นต้องใช้ในการทำความสะอาดบ้าน แม้ปัจจุบัน บางบ้านได้นำเครื่องดูดฝุ่นเข้ามาใช้บ้างแล้ว แต่ก็ยังมีบ้านและสถานที่ต่าง ๆ อีกจำนวนไม่น้อย ที่ต้องการใช้ไม้กวาด ไม้กวาดดอกหญ้าจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาเป็นสินค้าเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน โดยเฉพาะบ้านท่าทองแดง และหมู่บ้านใกล้เคียง ที่มีการทำไม้กวาดกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน 


การทำไม้กวาดของบ้านท่าทองแดงมีการทำกันสืบต่อเนื่องกันมาหลายรุ่น เป็นอาชีพเสริมจากการทำเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลัก ของคนในหมู่บ้าน ที่สามารถทำได้ตลอดปี


อุปกรณ์

1. ต้นไม้กวาด    2. เชือกปอฟาง     3. มีด     4. เข็มเย็บกระสอบ     5. แล็คเกอร์


 ขั้นตอนการทำ

1. นำต้นไม้กวาด มาตากแดดให้ดอกร่วง หลัง จากตากแดดจนต้นไม้กวาดแห้งดีแล้ว นำต้นไม้กวาด มาหักดอกออกจากตัวต้น เพื่อนำไปทำลูกไม้กวาด

 


2.  นำลูกไม้กวาด 1 กำมือ (ประมาณ 70-80 ดอก) มามัดให้เป็นวงกลม

 

 


3.  นำเข็มเย็บกระสอบ ซึ่งร้อยเชือกฟางไว้แล้วแทงเข้า ตรงกลางมัดลูกไม้กวาด แล้วถักขึ้นลงแบบหางปลา ให้ได้ 3 ชั้น พร้อมจัดลูกไม้กวาด ให้มีลักษณะแบน


 


4.  นำไม้ไผ่ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7-8  เซนติเมตร เสียบเข้าตรงกลางมัด ของลูกไม้กวาด

5.  นำเชือกฟางมัดลูกไม้กวาดไว้ด้วยกัน  โดยนำเชือกฟางมาสอดตรงรูที่เจาะ เพื่อป้องกันไม่ให้ดอกหญ้าออกจากกัน

6.  ประกอบด้ามเสร็จแล้ว เพื่อให้ด้ามไม้กวาดมีความทนทาน ให้นำแล็คเกอร์มาทาไว้ที่ตัวไม้กวาด โดยเฉพาะบริเวณเชือกที่มัดระหว่างด้ามและลูกไม้กวาดเอาไว้

 


7.  ตากให้แห้ง นำส่งร้านค้าในชุมชน หรือตามร้านขายสินค้าโอท็อปเพื่อจำหน่ายต่อไป

  

 

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : adminbiodiversity@forest.go.th