พลิกวิกฤติสู่โอกาสจากใบตองแห้ง อีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้าน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม 2553 ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย จ.แม่ฮ่องสอน
สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้
 
 

 

  

 

เดือนแห่งความแห้งแล้งเวียนมาอีกแล้ว อากาศเริ่มร้อน จากแต่ก่อนมองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียว แต่ตอนนี้มองไปทางไหนก็เห็นแต่ใบไม้ที่ร่วงหล่น ต้นไม้เหลือแต่กิ่ง บนพื้นดินเต็มไปด้วยใบไม้แห้ง แต่ชาวบ้านที่นี้พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสโดยการเก็บใบไม้ที่คนอี่นมองไม่เห็นว่าใบไม้แห้งๆจะมีประโยชน์อะไรแต่ใครจะรู้ว่าใบไม้ที่กองอยู่ที่พื้นจะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ ให้กับชาวบ้าน
  

ต้นเดือน มีนาคม เข้าสู่หน้าแล้ง ราษฎรชาวไทยภูเขาใน อ.ขุนยวม จ.แม่อ่องสอน จะเข้าไปในป่าเขาใกล้บ้าน เพื่อหาเก็บใบตองตึงแห้งที่ตกตามพื้น บางคนก็เก็บตามข้างๆทาง ชาวบ้านจะเตรียมตัวแต่เช้าตรูเพื่อเข้าป่าเก็บใบตองตึงที่ร่วงหล่น เนื่องจากเก็บก่อนแดดออก ใบไม้ตองที่เก็บจะได้ไม่กรอบ และไม่ฉีกขาดเลือกเก็บแต่ใบที่สวยๆ ใหญ่ๆ ไม่มีรอยขาดจากนั้นนำไปจักสานใบตองตึงแห้ง เข้ากับลำไม้ไผ่เรียงเป็นตับ ก่อนจะมัดรวมกันเป็นชุด ๆ ละ 100 ไพ ขายได้ชุดละ 350 บาท   

 
อุปกรณ์ในการเก็บและวิธีเก็บ
1. ก๋วยตาห่าง (ตะกร้าที่สานจากไม้ไผ่)  
2. ไม้คานสำหรับไว้หาบ
    

 


แล้วคนที่มารับซื้อเขาเอาไปทำอะไร
 
 

ปัจจุบันบ้านที่มุงหลังคาด้วยใบตองตึงมีอยู่มากมาย แม้แต่ศาลาต่างๆ ริมข้างทางก็มุงด้วยใบตองตึง หรือแม้แต่ที่พักของนักท่องเที่ยวส่วนมากก็จะถูกสร้างด้วยใบตองตึงทั้งหลัง เพราะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเทียวที่ผ่านไปผ่านมา  
 
    

 

 

 เมื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิห้องของอาคาร ในฤดูร้อนช่วงเดือนเมษายน อาคารที่มุงด้วยสังกะสี มีอุณหภูมิ 38 ซํ อาคารที่มุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ มีอุณหภูมิ 36 ซํ อาคารที่มุงด้วย ใบตองตึง หญ้าคา ใบตองก๊อ มีอุณหภูมิ 33 ซํ จะเห็นได้ว่ามีข้อแตกต่างที่ชัดเจน 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

  

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]