ป่าแม่คำมีความหลากหลายทางชีวภาพจากอดีตถึงปัจจุบัน

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร ส่วนที่ 1 : ส่วนที่ 2 : ปก

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]