ความหลากหลายของเห็ดราในพื้นที่ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เล่มที่ 1

หนังสือเล่ม นี้เป็นผลงานของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านเห็ดรา ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดภาคใต้

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]