ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา ความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าหลังสัมปทานทำไม้

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร ส่วนที่ 1 : ส่วนที่ 2 : ส่วนที่ 3 : ส่วนที่ 4 : ส่วนที่ 5 : ส่วนที่ 6 : ส่วนที่ 7

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]