รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2557

..

…..กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้จัดทำรายงานประจำปี พ.ศ.2557 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้แก่ การดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

.

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]