กระดิ่งป่า

ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้

…..ขณะที่ทีมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ของกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้เข้าไปสำรวจในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ก็พลันได้ยินเสียง กริ๊กๆ ดังตามลมมาเบาๆ ดั่งเป็นเสียงของกระดิ่ง ทำให้ทีมสำรวจฯ เกิดความสงสัย ว่าเสียงที่ได้ยินนี้คือเสียงอะไร

.

…..ในที่สุด ก็พบว่า มันคือเสียงของผลแก่ ต้นหิ่งเม่นน้อย ซึ่งเมื่อผลแก่โดนลม หรือมีอะไรเข้ามากระทบก็จะเกิดเสียงดังของเมล็ดที่กระทบกับเปลือกแข็งภายนอก จึงทำให้เกิดเสียงขึ้นมา โดย ต้นหิ่งเม่นน้อยมีชื่อวิทยาศาสตร์ Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don อยู่ในวงค์ Fabaceae-Papilionioideae เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงได้ถึง 1 เมตร ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไข่ รูปรี รูปไข่กลับ หรือรูปใบหอก แผ่นใบมีขนสั้นนุ่ม ทั้งสองด้าน กลีบดอกรูปดอกถั่ว สีเหลือง ฝักรูปขอบขนาน ผิวเกลี้ยง สีดำ

.

…..เสียงของต้นหิ่งเม่นน้อย ฟังแล้วก็รู้สึกเพลิดเพลินไปทุกครั้งที่ได้ยิน ราวกับได้ยินเสียงเพลงบรรเลงดีๆ บทเพลงหนึ่ง ทำให้เรารู้สึกสำนึกได้ว่าธรรมชาติมักจะสร้างสิ่งที่จรรโลงจิตใจให้เราอยู่เสมอๆ และเป็นสิ่งที่หาได้ยากในเขตเมืองหลวง ซึ่งไร้ธรรมชาติที่แท้จริงมีแต่การตกแต่งดัดแปลง นอกจากนี้ ในธรรมชาติยังคงมีพรรณพืชอีกมากมายหลายชนิดที่มีลักษณะพิเศษ ที่เราอาจจะคาดไม่ถึง ทำให้เราได้รู้ว่ายังมีอะไรอีกมากมายที่น่าค้นหาและสำรวจต่อไป

.

..

ผลแก่ต้นหิ่งเม่นน้อย ที่แตกออกเห็นเมล็ดข้างใน

.

ข้อมูลเพิ่มเติม>>http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant&id=1957&view=showone&Itemid=59

.

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]