ความงามเพียงสลึง

ฉบับที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้

.

…..ต้นไม้หลากหลายชนิดพันธุ์ในผืนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ต่างผลัดใบเพื่อความอยู่รอดในฤดูแล้ง แต่ท่ามกลางแสงแดดอันร้อนระอุ ทีมงานสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้พบดอกไม้ขนาดเล็กที่ยากจะสังเกตเห็น นั่นก็คือ “หญ้าจุกขาว” (Mitracarpus hirtus (L.) DC.) ไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งอยู่ในวงศ์ Rubiaceae ช่อดอกมีขนาดเล็กมาก เส้นผ่านศูนย์กลางของช่อดอกประมาณ 0.8–1.8 เซนติเมตร ภายในช่อดอกมีดอกย่อยสีขาวขนาดเล็กอยู่มากมายเป็นช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น เมื่อเทียบกับเหรียญสลึงเห็นได้ชัดเจนว่าดอกมีขนาดเล็กเพียงใด และด้วยดอกขนาดเล็กนี้เองทำให้หญ้าจุกขาวมีความงามในตัวต่างไปจากดอกไม้ชนิดอื่นๆ

.

.

…..ในต่างประเทศมีการศึกษาวิจัยพบว่า หญ้าจุกขาวมีสารที่มีคุณสมบัติที่ดีในการต้านแบคทีเรีย (Okoye and Okafor, 2013)1 และเชื้อรา (Itohan et al., 2014)2 ซึ่งต้องนำมาศึกษาและพัฒนาเพิ่มเติม แต่ในประเทศไทยกลับมองหญ้าจุกขาวเป็นเพียงวัชพืชที่พบได้ทั่วไป ที่เราไม่ให้ความสำคัญ และหากเป็นเช่นนี้ต่อไปทรัพยากรชีวภาพที่มีประโยชน์อีกหลากหลายชนิดพันธุ์ จะไม่ได้นำมาใช้อย่างน่าเสียดาย

หมายเหตุ : Mitracarpus villosus (L.) DC. คือชื่อพ้องของ Mitracarpus hirtus (L.) DC.

.

อ้างอิง

……1 Okoye, E.I. and Okafor, K.O. (2013). Phytochemical screening of the leaves of Mitracarpus villosus and production of phytodrug for the treatment of skin infections. International Science Research Journal 4(2), 87-92.

……2 Itohan, M.A., Olayinka, B.O., Adeshina, G.O. and Ibrahim, K. (2014). Preliminary studies on the antifungal activities of the successive extracts of Mitracarpus villosus (Sw.) Dc aerial parts obtained in Abuja, Nigeria. Malaysian Journal of Microbiology 10(2), 133-138.

.

ข้อมูลเพิ่มเติม>>http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant&id=1552&view=showone&Itemid=59

.

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]