ฤดูกาลอาหารมากมาย ผีเสื้อมากมี

ฉบับที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้

.

……..ก้าวเข้าสู่ฤดูฝน ทีมงานด้านแมลงได้เข้าสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำหย่วน ป่าน้ำลาว และป่าน้ำเปื่อย จังหวัดพะเยา ซึ่งมีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ และมีความชุ่มชื้นจากฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ ทำให้พืชพันธุ์ชนิดต่างๆ พากันเจริญเติบโต ผลิดอกออกใบ กลายเป็นยอดอ่อน พบเห็นได้ทั่วไป

.

ระบบนิเวศที่สมบูรณ์

.

……..ในฤดูฝนของทุกปี หากสังเกตเห็นฝูงผีเสื้อสีขาวหรือเหลืองอ่อนบินว่อนอยู่ตามสองข้างทางริมถนน หรือบินข้ามจากซ้ายมาขวาให้ได้พบเห็นกัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าผีเสื้อพวกนี้มักจะเป็น ผีเสื้อหนอนคูณธรรมดา เนื่องจากตัวหนอนของผีเสื้อชนิดนี้ กินพืชอาหารได้หลากหลายชนิดมากกว่าผีเสื้อชนิดอื่น ผีเสื้อหนอนคูณธรรมดา จึงสามารถหาแหล่งพืชอาหารเพื่อวางไข่ได้ง่าย ทั้ง ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ พฤกษ์ ชุมเห็ดไทย ชุมเห็ดเทศ ทรงกลด ทรงบาดาล  และขี้เหล็กไทย เป็นต้น

……..ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Catopsilia pomona เป็นผีเสื้อกลางวันในวงศ์ผีเสื้อขาว-เหลือง หรือผีเสื้อหนอนกะหล่ำ (Pieridae) ซึ่งเป็นผีเสื้อขนาดกลาง ปีกกว้าง 79 มิลลิเมตร เนื้อปีกปกคลุมด้วยเกล็ดสีครีมอมเหลือง ด้านหน้าขอบปีกติดกับลำตัวสีเหลืองกำมะถัน มีจุดสีดำที่ปลายปีก ด้านท้องปีกคู่บนประดับด้วยจุดแต้มขอบสีชมพูกลางปีก 1 จุด และกลางปีกคู่ล่าง 2 จุด เป็นผีเสื้อที่มีความชุกชุมมากที่สุด ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดายังมีความหลากหลายของลวดลายสีสัน ซึ่งสามารถแบ่งรูปร่างต่างๆ ได้ถึง 6 รูปร่าง โดย f. hilaria และ f. alcmeone เป็นรูปร่างของเพศผู้ ส่วน f. pomona, f. jugurtha, f. crocale และ f. catilla เป็นรูปร่างของเพศเมีย

.

ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดากำลังเกาะต้นปืนนกไส้

.

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]