การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 5

……….วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ และคณะทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 (หาดไคร้) และอาสาสมัครชุมชน บ้านครึ่งเหนือ บ้านหลวง บ้านม่วงชุม และบ้านตองเก้า เข้าสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมเก็บข้อมูลแมลงกลางคืน สัตว์ที่ออกหากินช่วงเวลากลางคืน และกล้วยไม้ป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว เขตตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งติดตั้งป้ายกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลฯ

ทั้ง 4 หมู่บ้าน

คณะทำงานและอาสาสมัครบ้านครึ่งเหนือ

คณะทำงานและอาสาสมัครบ้านหลวง

คณะทำงานและอาสาสมัครบ้านม่วงชุม

คณะทำงานและอาสาสมัครบ้านตองเก้า

การสำรวจแมลงกลางคืน

การสำรวจสัตว์กลางคืน

การสำรวจกล้วยไม้

ติดตั้งป้ายกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลฯ

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]