กรมป่าไม้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม BEDO สัญจร (ภาคเหนือ)
……….กรมป่าไม้ โดยส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ” ในกิจกรรม BEDO สัญจร (ภาคเหนือ) ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2561 ณ ห้องสักทอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหี๊ยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

บรรยากาศภายในงาน

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]