การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5

……….วันที่ 15-20 พฤษภาคม 2561 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ และคณะทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.1 (แม่ธิ แม่สาร) และอาสาสมัครชุมชน เข้าสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและเก็บข้อมูลกล้วยไม้ ไลเคน แมลงกลางคืน และสัตว์ที่ออกหากินช่วงเวลากลางคืน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางดอยล้านและบริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำแม่ธิ หมู่บ้านดอยเวียง เขตตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิเส้นทางป่าน้ำจำและบริเวณป่าน้ำจำ บ้านทุ่งยาวเส้นทางห้วยน้ำฮากและบริเวณสันฤาษี หมู่บ้านป่าป๋วย เขตตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

การเดินสำรวจเส้นทางดอยล้านและบริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำแม่ธิ หมู่บ้านดอยเวียง

การเดินสำรวจเส้นทางป่าน้ำจำและบริเวณป่าน้ำจำ หมู่บ้านทุ่งยาว

การเดินสำรวจเส้นทางห้วยน้ำฮากและบริเวณสันฤาษี หมู่บ้านป่าป๋วย

ตัวอย่างชนิดพันธุ์ที่พบในพื้นที่

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]