นิทรรศการงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “สังคมอยู่เย็น สัตว์ป่าเป็นสุข”

………..วันที่ 24-27 ธันวาคม 2561 กรมป่าไม้ โดยส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “สังคมอยู่เย็น สัตว์ป่าเป็นสุข” ซึ่งจัดโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

………..ภายในงานมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมป่าไม้ โดยมีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้การต้อนรับ

ประธานในพิธีเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมป่าไม้

บรรยากาศบูธนิทรรศการของกรมป่าไม้

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]