นิทรรศการงาน IBD2019 : International Conference on Biodiversity 2019

……….วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 กรมป่าไม้ โดยส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ IBD2019 : International Conference on Biodiversity 2019 ภายใต้หัวข้อ “Biodiversity & Participation of Community” ณ เซนทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

……….ในช่วงเช้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตัดแพรเปิดนิทรรศการ และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการของกรมป่าไม้ โดยมีนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้ถวายรายงาน
……….ในช่วงบ่ายนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการสำหรับภาคประชาชน โดยมีนายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ร่วมเปิดงาน
……….ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ กรมป่าไม้มีหนังสือความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ จำนวน 6 เรื่อง ที่มีเนื้อหาข้อมูลองค์ความรู้และคุณค่าความหลากหลายของผืนป่า เผยแพร่ให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการ ผู้เข้าร่วมการประชุมจากต่างประเทศ ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

บรรยากาศภายในงาน

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]