งานเปิดตัว “Line BOT” นวัตกรรมใหม่เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

……….กรมป่าไม้ มอบหมายให้นายขวัญชัย เจริญกรุง ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เข้าร่วมงานเปิดตัว “Line BOT” นวัตกรรมใหม่เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง Grand Hall 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

……….นอกจากนี้ยังเปิดตัวการเชื่อมฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างหน่วยงานทั้งหมด 4 หน่วยงาน คือ กรมประมง กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอีกด้วย

บรรยากาศภายในงาน

รูปภาพจาก https://www.facebook.com/BedoThailand

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]