เข้าป่าดู”ไลเคน”ที่ภูโหล่ย

August 1st, 2011

ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ป่าภูโหล่ย จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้

ป่าภูโหล่ย เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ของชุมชน ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ มีเนื้อที่กว่า 1,300ไร่ มีพรรณไม้ใหญ่ที่หายากหลากหลายชนิด อดีตเคยเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำของชาวบ้าน ปัจจุบันทรัพยากรความหลากหลายในป่าเริ่มลดน้อยลง สาเหตุจากการขยายที่ทำการเกษตรและการเก็บหาของป่าของชาวบ้านทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ เนื่องจากชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในทรัพยากรความหลากหลายทางธรรมชาติและวิธีบำรุงรักษาทรัพยากรให้มีอยู่มีใช้อย่างยั่งยืน

เมื่อมีการทำงานของโครงการอนุรักษ์ฯกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ เข้ามาศึกษาและให้ความรู้เรื่องไลเคนสู่ชุมชนต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ทำให้ชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก เยาวชน คนแก่ต่างก็ให้ความสนใจและสงสัยปนกันไป ซึ่งเรื่อง เห็ด พืช สัตว์ แมลง และภูมิปัญญา ก็พอรู้อยู่บ้าง แต่ตัวที่ชื่อ”ไลเคน”มันคืออะไรหน้าตาเป็นอย่างไร แล้วมันจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เมื่อรู้คำตอบจากเจ้าหน้าที่แล้วว่าไลเคน คือ สาหร่ายที่อยู่รวมกันกับรา มีหน้าตาไม่เหมือนกัน ชอบเกาะอาศัยอยู่ตามต้นไม้ ตามหินบ้าง เป็นขี้กลากต้นไม้ที่ชาวบ้านเคยเข้าใจ เมื่อมีพวกนี้มากเท่าไหร่ก็แสดงว่าป่าของเรายิ่งอุดมสมบูรณ์มากเท่านั้น และยังใช้เป็นตัวชี้วัดสภาพอากาศได้ ซึ่งไลเคนจะไม่ชอบอยู่ในสภาพอากาศที่มีมลพิษ เมื่อเป็นที่เข้าใจของชาวบ้านแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าป่าดูไลเคนกัน

สายลมกำลังเย็นสบาย เยาวชนตัวน้อยจูงมือลุงป้าเดินหน้าสู่ป่าภูโหล่ย เพื่อไปช่วยกันเก็บไลเคน และตัวอย่างอื่นๆ ภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจของลุงป้ากับหลานเยาวชนตัวน้อยที่คอยช่วยเหลือกัน รอยยิ้มที่แสนเบิกบานบวกกับความรู้ใหม่ๆที่ทำให้ดูตื่นเต้นและเพลิดเพลิน จวนเวลากลับบ้านทุกคนออกจากป่าพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้ว ยังมีของติดไม้ติดมือจากการเก็บหาของป่าเพื่อนำกลับไปรับประทานร่วมกัน

นี่เป็นอีกวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่ถ่ายทอดจากปู่ย่าสู่รุ่นหลาน และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่หลากหลายจากป่าร่วมกันของชุมชน ซึ่งยังคงต้องพึ่งพาอาศัยกันโดยการรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้อยู่คู่กับเราได้อย่างยั่งยืน

การตรวจราชการรอบที่ 2 (Progress Review) ของคณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขตตรวจราชการที่ 5

August 1st, 2011

วันที่ 16 มิถุนายน 2554 นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีพื้นที่ดำเนินการคือ ป่าบ้านด่านโง ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และเกาะทะลุ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งรายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคในการทำงานให้กับนายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง นายประวิม วุฒิสินธุ์ นายวิจารย์ สิมะฉายา คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีนางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ ผู้ตรวจราชการ กรมป่าไม้ เข้าร่วมตรวจราชการและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และได้ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานของโครงการนี้ด้วย

.

บรรยากาศการประชุม

.

การตรวจราชการรอบที่ 2 (Progress Review) ของคณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขตตรวจราชการที่ 4

August 1st, 2011

วันที่ 15 มิถุนายน 2554 นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีพื้นที่ดำเนินการคือ ป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งรายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคในการทำงานให้กับนายประวิม วุฒิสินธุ์ พร้อมด้วย นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง นายวิจารย์ สิมะฉายา คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางทิวาพร ศรีวรกุล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีนางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมตรวจราชการด้วย

.

ภาพบรรยากาศการประชุม

.

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ รุ่นที่ 1 ณ ศาลา SML ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

August 1st, 2011

วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 โครงการอนุรักษ์ฯ ภาคเหนือ ได้จัดการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์  ณ ศาลา SML หมู่ที่ 8 บ้านเขาขาด อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กับชุมชนบ้านเขาขาดจำนวน 37 คน

.

การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวางแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นรวมถึงการดูแลการใช้ประโยชน์จากป่าโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์ท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ เพื่อระดมความคิดในการหารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ทำให้ชุมชนได้ตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากป่า และได้มีการวางแนวทางในการอนุรักษ์ป่าชุมชนขึ้นเพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ยังคงอยู่คู่กับคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

.

.

การตรวจราชการรอบที่ 2 (Progress Review) ของผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์) เขตตรวจราชการที่ 9

August 1st, 2011

วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 นางสาววราพร โพธิสาร และนางสาวนิรดา แป้นนางรอง สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม้ ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการคือ ป่าเขาคลองปุก ต.หนอง อ.บ่อไร่ จ.ตราด  พร้อมทั้งรายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคให้กับผู้ตรวจราชการกระทรวงฯทราบ ทั้งนี้ทางผู้ตรวจราชการ ได้ให้คำแนะนำและข้อคิดที่เป็นประโยชน์กับการทำงานเป็นอย่างยิ่ง ในการตรวจราชการครั้งนี้ ดร.วิฑูรย์ ชลายนาวิน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมตรวจราชการด้วย

.

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

.

ดร.วิฑูรย์ ชลายนาวิน
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

.

ภาพบรรยากาศการประชุม

.