การลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ปี 2554

January 18th, 2011

นายนพพร ตั้งจิตต์งาม หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ร่วมกันสำรวจพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่เป้าหมาย 4จังหวัด ได้แก่  จังหวัดเพชรบูรณ์ น่าน สุโขทัย และตาก ระหว่างวันที่ 20-28 ธันวาคม 2553

ในการสำรวจครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ทำให้ได้รับทราบข้อมูลพื้นฐาน สภาพพื้นที่ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าทั้ง 4 พื้นที่ มีความหลากหลายทางชีวภาพที่แตกต่างต่างกัน ชาวบ้านยังดำรงชีวิตร่วมกับป่า เข้าไปใช้ประโยชน์โดยการเก็บหาของป่า แสดงให้เห็นว่า “คนกับป่า” ยังคงเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อีกทั้งการดำเนินงานของสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ เป็นการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพื่อให้การอนุรักษ์และการจัดการป่ายั่งยืนตลอดไป

เยาวชนกับป่าห้วยเสน

January 12th, 2011

ฉบับ ที่ 2 เดือนกันยายน 2553 ป่าห้วยเสน จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ท้องที่จังหวัดพิษณุโลก  ได้จัดกิจกรรมปลูกเสริมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นหายากและไกล้สูญหาย โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอนุรักษ์ป่าห้วยเสน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณป่าห้วยเสนโดยมีเครือข่ายชุมชนหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้านรอบป่าห้วยเสน โดยมีเครือข่ายชุมชนนักเรียนโรงเรียนบ้านนาหนอง เข้าร่วมในกิจกรรมด้วย โดยพันธุ์ไม้ที่ปลูกมี 2 ชนิด คือ หวายและตะเคียน จำนวน 3,000 ต้น นอกจากการปลูกต้นไม้แล้วเรายังมีกิจกรรมให้เยาวชนได้ส่องดูนก และเก็บผีเสื้อ ในบริเวณพื้นที่ด้วยบรรยากาศ เป็นไปด้วยความสนุกสนาน สามัคคีหลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจการปลูกป่าแล้วจึงแยกย้ายกันกลับ

คุณครูเพ็ญทัย  เงินคง ครูโรงเรียนบ้านนาหนอง ได้เล่าให้ทีมงานฟังว่าหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ให้นักเรียน เล่าความประทับใจส่งคุณครูทีมงานจึงขอเอาเรื่องเล่าประทับใจของน้องๆ มาเล่าให้ฟัง โดยสรุปๆ ได้ดังนี้

   
ด.ญ.อรยา  ทิพโสด ”… หนูและเพื่อนๆ ช่วยกันปลูกต้นไม้กันอย่างสนุกสนาน วิธีการปลูกง่ายมากเพราะอาสมัคชาวบ้านได่ช่วยกันขุดหลุมไว้รอแล้ว แค่แกะถุงดำที่คลุมรากไม้ไว้ออกและนำลงหลุมตั้งต้นไม้ให้ตรงๆ แล้วก็เอาดินถมแล้วเหยียบดินให้แน่นแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะ…”

      

ด.ญ.กนกอร  บุตรจันทร์ “…หนูภูมิใจมากที่มีโครงการแบบนี้อยากให้มีทุกปีเพื่อเราจะได้ปลูกต้นไม้ด้วยกัน เพื่อระลึกถึงพระเจ้าอยู่หัว…”

     

ด.ญ.จิรารัตน์  บุตรจันทร์ “…การไปปลูกป่าครั้งนี้เป็นการไปศึกษานอกสถานที่อีกแบหนึ่งซึ่งให้เราได้รู้จักกับการใช้ประโยชน์จากป่า และการรู้จักรักษาป่าให้อุดมสมบูรณ์ตลอดไปและทั้งวันทุกคนที่ไปก็มีความสุขรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากพี่ๆ อาสาสมัคร และอยากให้โครงการปลูกป่านี้มีทุกปีค่ะ…”

     

ด.ญ.กนกรัตน์  จักสาน “…การปลูกป่าครั้งนี้ได้ให้ประโยชน์ต่อสัตว์และแมลงต่างๆ และได้คืนประโยชน์ให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหนูและเพื่อนๆ สนุกมากและอยากมีโครงการแบบนี้มาตลอดหนูและเพื่อนขออาสาสมัครเข้าร่วมโครงการด้วย ขอบคุณมากค่ะ…”

     

ด.ญ.รัตนาภรณ์  วงสงฆ์ “…บรรยากาศของป่าห้วยเสนเป็นบรรยากาศที่ชุมชื่นเย็นสบาย ลำคลองเล็กๆ มีน้ำไหลผ่านรอบๆป่ามีกล้วยไม้หลายชนิด หนูกับเพื่อนๆพากันไล่จับแมลงมีอุปกรณ์สำหรับไล่จับแมลง เพื่อนๆของหนูจับผีเสื้อได้ 2 ตัว หนูและเพื่อนๆ ได้ถ่ายรูปกับชาบ้านผู้มีจิตอาสา เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ วันนั้นหนูสนุกมาก…”

         

ด.ญ.อภิญญา  โสประดิษฐ์ “… ดิฉันก็ประทับใจป่าห้วยเสนมากเพราะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีพืชพรรณไม้นานาชนิดและสัตว์ป่ามากมายมีแม่น้ำลำคลองที่อุดมสมบูรณ์มีปลาเล็กปลาน้อยสมบูรณ์ ถ้ามีโครงการแบบนี้อีกดิฉันอยากไปร่วมโครงการปลูกป่าเพราะเพื่อป่าจะได้อยู่กับเราไปนานๆ และในอนาคตหวังว่าป่าห้วยเสนคงมีพรรณไม้นานาชนิดเพิ่มมากขึ้นกว่านี้และก็คงเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อีกแหล่งหนึ่ง…”

         

ด.ญ.พัชราภา  วงษ์อุปรี “… เมื่อทุกคนอนุรักษ์ป่าห้วยเสนนี้ป่าห้วยเสนก็จะอุดมสมบูรณ์และป่าห้วยเสนนี้เราต้องดูแลรักษาให้ดีเพื่อจะได้สืบทอดต่อกันไปและถ้าทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ทุกคนก็จะมีอะไรหากินฉันก็ไม่เคยเห็นป่าไหนๆ กว้างเท่าป่าห้วยเสนและมีความอุดมสมบูรณ์มากและดิฉันดีใจมากที่ได้ไปป่าห้วยเสนซึ่งป่าห้วยเสนไม่มีขยะซักชิ้นและป่าห้วยเสนสะอาดมากและดิฉันก็สนุกสนานกันมากเลยค่ะ…”

         

ด.ช.กฤษณะ  เอี่ยมสะอาด “…ทุกคนอนุรักษ์ป่าห้วยเสนนี้ป่าห้วยเสนก็จะอุดมสมบูรณ์และป่าห้วยเสนนี้เราต้องดูแลรักษาให้ดีเพื่อจะได้สืบทอดต่อกันไปและถ้าทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ทุกคนก็จะมีอะไรหากิน ผมไม่เคยเห็นป่าไหนๆ กว้างเท่าป่าห้วยเสน และมีความอุดมสมบูรณ์มากและกระผมดีใจมากที่ได้ไปป่าห้วยเสนซึ่งป่าห้วยเสนไม่มีขยะซักชิ้นและป่าห้วยเสนสะอาดมากและกระผมก็สนุกสนานมากเลยครับ…”

         

ด.ญ.น้ำทิพย์  แสงวรนุช “…ริมธารซึ่งมีน้ำไหลผ่านนิดหน่วยหนูเห็นในภาพนั้น มันช่างสวยงามมากและอีกสิ่งหนึ่งที่หนูจะจดจำก็คือ ความงามของป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชและสัตว์ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปปลูกป่าอีกหนูจะขออาสาไปปลูกอีกครั้งค่ะ…”

         

ด.ญ.พนิตสุภา  ศรีพรม “…ป่าห้วยเสนมีอะไรหลายอย่างที่ดิฉันไม่เคยเห็นไม่เคยเจอมาก่อน ไลเคน กระสุนพระอินทร์ เป็นต้น ดิฉันก็ภูมิใจมากที่ได้ความรู้มาในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนและถ้ามีการปลูกป่าปีหน้าอีกดิฉันก็ขออาสาไปปลูกป่าอีก ต้นไม้ที่ดิฉันปลูกขอให้โตเร็วๆ และอยู่คู่ป่าห้วยเสนตลอดไป…”

         

ด.ญ.น้ำผึ้ง  ตันตุลา “…หนูประทับใจการปลูกป่ามากค่ะ โดยเฉพาะอาสาสมัครและพี่ทีมงานป่าไม้และผอ.มากค่ะ และการปลูกป่าดิฉันก็ดีใจมากโดยเฉพาะได้พบสัตว์มากมายค่ะ และพี่ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านที่อาสาพาพวกหนูไปปลูกป่าที่ห้วยเสนมากค่ะ…”

         

ด.ญ.กาญติมา  บุญอาจ “…ฉันตื่นเต้นมากพอเดินทางเข้ามาในป่าก็มีฝูงนกสัตว์ป่าดอกไม้ป่าเยอะมากเลยระหว่างทางฉันเจอต้นไม้ต้นหนึ่งมันมีไลเคน เต็มไปหมดเลย คนหนึ่งเจอตัวอะไรไม่รู้จึงเข้าไปดูและถามลูงว่ามันเป็นตัวอะไรลุงบอกว่าเป็นลูกกระสุนพระอินทร์มันเดินได้ แต่ถ้ามีคนไปสัมผัสหรือเสียงดังมันก็จะหดตัวเป็นลูกกลมๆ เหมือนลูกฟุตบอล…”

 

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ของกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน ปี 2554

January 12th, 2011

…..วันที่ 7-18 ธันวาคม 2553 สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดยนางสาวนิรดา แป้นนางรองและคณะทำงานได้เดินทางเข้าไปประสานงานกับชุมชนและสำรวจพื้นที่ป่าที่เป็นพื้นที่เป้าหมายของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2554 ในจังหวัดชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สุรินทร์ และอุบลราชธานี เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกับชุมชนที่อยู่รอบแนวเขตพื้นที่ป่าเกี่ยวกับการทำงานของโครงการฯ และหาอาสาสมัครชุมชนที่มีความสนใจในการสำรวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น” ในการเตรียมความพร้อมถึงวิธีการสำรวจและเก็บข้อมูลก่อนการเข้าปฎิบัติงานในพื้นที่ป่า นอกจากนี้คณะทำงานและอาสาสมัครชุมชนได้เข้าสำรวจพื้นที่ป่าพร้อมกันเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นก่อนการวางแผนปฏิบัติงานจริง

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ปี 2554

January 7th, 2011

                  วันที่  4 – 19   ธันวาคม 2553   คณะทำงานจากสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้  นำโดย นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์  นางสาวสุทธิลักษณ์ โรจนานุกูล         และคณะได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ป่าและชุมชนที่เป็นพื้นที่ดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2554  ของพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี         ประจวบคีรีขันธ์   นครศรีธรรมราช ตรัง พังงา และกาญจนบุรี เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับชุมชน รวมทั้งหาอาสาสมัครชาวบ้านและบัณฑิตในพื้นที่ที่มีความสนใจในการสำรวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร  “เทคนิคการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น”  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอาสาสมัครชาวบ้านและบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจก่อนการเข้าไปทำงานสำรวจเก็บข้อมูลความหลากหลายฯ ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเข้าถึงชุมชนและทำงานแบบมีส่วนร่วมในงานความหลากหลายทางชีวภาพฯ”

January 7th, 2011

.

…..เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2553 สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้  กรมป่าไม้ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร “การเข้าถึงชุมชนและทำงานแบบมีส่วนร่วมในงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้”  ณ มหาวิชชาลัยชาวบ้าน สวนแสงตะวัน หมู่ที่ 4 ต.บางพรม  อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และอาสาสมัครที่ทำงานในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 30 คน การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในเทคนิคการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับชุมชน

……การฝึกอบรมนี้ ได้รับเกียรติจาก  รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ  จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ศักดา ทวิชศรี และ อ.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร และ อ.สมทรง แสงตะวัน นายสรณพงษ์  บัวโรย นายบุญปลอด เจริญฤทธิ์ จากมหาวิชชาลัยชาวบ้าน สวนแสงตะวัน จ.สมุทรสงคราม ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของชุมชนในพื้นที่ และอาสาสมัครชาวบ้าน นายกองแก้ว สามพันธ์ นายชูชาติ นามชาลี นายรุ่งเรือง ดีลบรัมย์ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ นางสาววราภรณ์ ฉิมพลี จากพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าภูคำบก จ.ร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในมุมมองของอาสาสมัครชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ทำงานร่วมกันของพื้นที่ป่าภูคำบก ตั้งแต่ปี  2551 ผลการฝึกอบรมครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการทำงานร่วมกับชุมชน

.

.