การติดตามผลการปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่

August 27th, 2010

ดร.สุรางค์  เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ และคณะได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 – 5  กรกฎาคม  2553  ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.17 (วัดจันทร์) จังหวัดเชียงใหม่


การติดตามผลในครั้งนี้ นายชยพล เรือนคำ หัวหน้าโครงการ ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฯของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามกิจกรรมของปีงบประมาณ 2553 นอกจากนี้คณะทำงานพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่และคณะติดตามผล ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน อีกทั้งร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การประชุมวิชาการเนื่องในปีสากลแห่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่องข้อมูล พื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพที่มีการใช้ประโยชน์จากความรู้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือหลักปฏิบัติที่สืบทอดกันมา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

August 27th, 2010

ดร.สุรางค์  เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้  กรมป่าไม้ได้รับเชิญเป็นวิทยากร การประชุมวิชาการเนื่องในปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง “ข้อมูลพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพที่มีการใช้ประโยชน์จากความรู้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือหลักปฏิบัติที่สืบทอดกันมา และภูมิปัญญาท้องถิ่น”   เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ณ ห้องบอลรูม ซี โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ จัดโดยสำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานแผนนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้ารับฟังทั้งจากส่วนราชการและองค์กรเอกชน จำนวน 60 คน


การบรรยายในครั้งนี้ กรมป่าไม้ ได้เสนอผลการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ ซึ่งสามารถดูข้อมูลรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ http://biodiversity.forest.go.th http://fbd.forest.go.th และ http://chm.forest.go.th และได้นำเอกสารเผยแพร่เรื่องเล่าจากพื้นที่บนเส้นทางความหลากหลายทางชีวภาพ แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยการติดตามผลการปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัด แม่ฮ่องสอน

August 27th, 2010

ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2553 ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.8 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายประเสริฐ เมืองมูล หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยคณะทำงานได้รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินของโครงการฯ ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ซึ่งการติดตามผลครั้งนี้ทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ และผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน


การติดตามผลการปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัด พิษณุโลก

August 27th, 2010

ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ป่าห้วยเสน ณ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2553 โดยมี ผอ. ชัยรัตน์ แสงปาน หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ซึ่งผลการตรวจติดตามครั้งนี้ทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการฯ

ในครั้งนี้ ดร.สุรางค์และคณะได้เข้าพื้นที่ป่าห้วยเสนและให้ข้อเสนอแนะ ความรู้เพิ่มเติมด้านเห็ด ด้านพืชและไลเคนกับคณะทำงานในพื้นที่

ถักทอเส้นใย……เป็นฝ้ายกั้น

August 16th, 2010
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2553 ป่าสงวนแห่งชาติป่าสาลีก จังหวัดน่าน
สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้

เดือนหน้าก็จะถึงประเพณีสำคัญของคนเมืองเหนือ นั่นคือ  ประเพณีปี๋ใหม่เมืองหรือประเพณีสงกรานต์นั่นเอง คนเมืองเหนือจะถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ มีการสู่ขวัญมัดแขนและส่งเคราะห์รดน้ำเพื่อเริ่มต้นปีใหม่จะได้เจอแต่สิ่งดีๆ สิ่งที่ไม่ดีจะไหลไปกับการส่งเคราะห์รดน้ำและปู่สังขารย่าสังขารในวันสังขารล่อง การสู่ขวัญ มัดแขน มีส่วนประกอบในพิธีที่สำคัญนั่นคือ ฝ้ายกั้น

ฝ้ายกั้น คือการนำเอาดอกฝ้ายที่แห้งดีแล้ว ใส่อีดเอาเม็ดออก แล้วใช้ก๋งยิงให้ดอกฝ้ายแตก พอแตกสวยดีแล้วก็จับดอกฝ้ายที่ได้ 1 กำมือ คลี่เป็นแผ่น ใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกแล้วเหลาให้เป็นแท่งกลม เอาแผ่นดอกฝ้ายที่คลี่ไว้พันแล้วคลึงให้กลม เรียกว่าการล้อฝ้าย จากนั้นดึงออกจากไม้จะได้ฝ้าย 1 หาง เอาไปทอเป็นเส้น เหมือนการทอไหม เมื่อเต็มปั่นใช้เปี๋ยวนเอาเส้นด้ายออกจากปั่น จะได้ด้าย 1 ใน หรือ ฝ้าย 1 กั้น ใช้ในงานพิธีต่างๆ ของคนเมืองเหนือ โอกาสที่ใช้บ่อยที่สุด นั่นคือพิธีสู่ขวัญมัดแขน ในโอกาสต่างๆ เช่นงานแต่ง บวชนาค การสู่ขวัญหลังวันปี๋ใหม่เมือง เป็นต้น


ฝ้ายกั้น คือภูมิปัญญาที่ยังไม่เลือนหายไปจากคนเมือง เป็นวิถีชีวิตที่ดำเนินมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย แต่ในบางภาคและบางพื้นที่ในประเทศไทย ใช้เส้นด้ายสังเคราะห์แทนฝ้ายกั้นในงานพิธีต่างๆ ซึ่งด้ายสังเคราะห์จะมีความเหนียว ดึงให้ขาดได้ยาก แต่ที่คนเมืองยังใช้ฝ้ายกั้นเพราะหาง่าย ไม่เจ็บ เวลามัดแขนเพราะเส้นด้ายนุ่ม และดึงออกง่าย ที่สำคัญ ราคาถูก

ปล. ทางทีมงานต้องขอขอบคุณ แม่อุ้ยจันทร์ มะโนชัยในการให้ข้อมูล เรื่องฝ้ายกั้นค่ะ