ภาคเหนือ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ป่าเขาขาด (ป่าสงวนแห่งชาติป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่) ดูรายงาน
จังหวัดน่าน ป่าห้วยหลวง (ป่าสงวนแห่งชาติป่านาซาวฝั่งซ้าย ถนนสายแพร่-น่าน) ดูรายงาน
จังหวัดสุโขทัย ป่าเขาเขียว (ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พันลำและป่าแม่มอก) ดูรายงาน
ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814