ภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช ป่าอ่าวอ้ายยอ (ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนออกบ้านน้ำตก) ดูรายงาน
จังหวัดพังงา ป่าแม่นางขาว (ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแม่นางขาว) ดูรายงาน
จังหวัดกาญจนบุรี ป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย (ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย) ดูรายงาน
จังหวัดตรัง ป่าบ้านทุ่งตะเซะ (ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองปะเหลียนและป่าคลองท่าบ้า) ดูรายงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกาะทะลุ (ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากลอย) ดูรายงาน
จังหวัดเพชรบุรี ป่าบ้านด่านโง (ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้) ดูรายงาน
ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814